Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lähiruoan saatavuutta ja käyttöä, sekä vahvistaa aluetaloutta parantamalla alueen yritystoiminnan edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii lähiruoan tuottajien, ammattikeittiöiden ja kuluttajien edunvalvojana. Sidosryhmien kouluttaminen ja neuvonta sekä toimintaa tukevien tapahtumien järjestäminen on keskeinen toiminnan muoto. Yhdistys toimii myös yhteydenpitäjänä viranomaisiin sekä muihin organisaatioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  •  järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  •  opastaa ja kouluttaa tuottajia tuotekehityshankkeissa
  •  harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  •  tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille
  •  toimii yhteistyössä muiden lähi- ja luomuruokahankkeiden ja järjestöjen kanssa
  • toimii yhteisten hankkeiden hallinnoijana ja toteuttajana

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.