Hanke tulee edistämään aluetaloutta ekologisesti kestävällä tavalla sekä lisäämään alueen yhteisöllisyyttä.

Hanke tulee selvittämään käytössä olevien ruoan toimitusketjujen ja toimintamallien ekologisuuden. Selvitetään, mitkä käytänteet tuovat parhaat tulokset. HAMK:n Kestävän kehityksen opintosuunnan kanssa on alustavasti keskusteltu opinnäytetyön toteuttamisesta aiheesta. Hanke tulee tekemään yhteistyötä LUKE:n toimijoiden kanssa ja opinnäytetyö on osa laajempaa LUKE:n toteuttamaa tutkimusta.