Lähiruoka–Akatemia ry toteuttaa itsenäisesti kehityshankkeen. Akatemia hallinnoi hankkeen ja Laskentapiste Balanssi Oy hoitaa rahaliikenteen ja kirjanpidon. Humppilan kunnan kanssa on alustavasti neuvoteltu hankkeen välirahoituksesta, joka voi käynnistyä heti kun hanke on saanut myönteisen päätöksen. Välirahoitus on 15-20 % hankkeen kuluista vastaten 3-4 kk toimintaa. Akatemian jäsenyritykset ovat sitoutuneet yksityisen rahoitusosuuden hoitamiseen. Hankkeen toimijat ja yhteistyökumppanit ovat ammattitaitoisia ja tunnettuja, joten hankkeen riskit ovat hyvin pienet. Hankkeen kehittämistyö jatkuu aikaisemmin mukana olleiden tahojen kanssa ja uudet toimijat ovat mahdollisuus ennemmin kuin riski.