1. Tiedotus- ja koulutustilaisuudet. Hanke tulee järjestämään toimitusketjun toimijoiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia neljä kertaa vuodessa eli n. 3 kk välein. Hanke järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa kaksi seminaaria. Seminaarit käsittelevät resurssiviisaita toimitusketjuja sekä julkisia hankintoja. Tilavierailuita järjestetään tarvittaessa. Kuluttajille suunnattua tiedotusta tullaan toteuttamaan eri tilaisuuksissa esim. Mansikki, Suvi-ilta ja ”teematorit”.

2. Ruokatapahtumat. Osallistutaan yritysryhmien kanssa seudun ulkopuolisiin ruoka-alan messuihin ja tapahtumiin. Verkostoidutaan alueen ruokamatkailuyritysten kanssa ja esitellään alueen tarjontaa erilaisilla messuilla ja tapahtumissa.

3. Lyhytelokuvat ja pitkä dokumentti. Hanke tulee vahvistamaan viestintää ja vaikuttavuutta tuottamalla lyhytelokuvat ”Suomen tuorein peruna suurkeittiöihin”. Elokuvasta tehdään kaksi versiota, 1 minuutin kuvakertomus sekä 4 minuutin kerronnalla täydennetty versio.

Hankkeessa tullaan tekemään myös pitkä dokumentti  (30-45 minuuttia). Elokuvan keskiössä on lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset, ruoan laadun vaikutus ruokailutottumuksiin sekä sen vaikutus lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointiin. Dokumentti tulee esittelemään juuresten, lihan ja kalan matkan alkutuotannosta lautaselle.

Elokuva esittelee lähiruokatukkutoiminnan ekologisesti kestävän mallin:

”Lähiruokaa on ruoantuotanto ja -kulutus, joka käyttää oman talousalueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia pyrkien mahdollisimman pieneen ekologiseen jalanjälkeen edistäen näin kestävällä tavalla oman alueen taloutta ja työllisyyttä” – Pulliainen (2006) 

Dokumentti esittelee hankintalainmuutoksien tuomat mahdollisuudet ja kilpailutuksen laadinnan ohjeet siten, että alueen lähiruokatoimijat voivat tarjota alueen tuotteita.

Dokumentissa haastatellaan jo mukana olleita toimijoita. Tuottajat, ruokapalvelujohtajat, kuluttajat, kouluterveydenhuolto sekä kuntapäättäjät kuuluvat haastateltaviin.

Dokumentti ei sisällä yritysmainontaa eikä markkinointia.

Elokuvat toteutetaan yhteistyössä Voionmaan opiston kanssa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa elokuvien tuottamisen edullisesti ja ammattimaisesti. Dokumentin materiaali tulee käsittämään tuottamisen koko vuoden kierron.

4. Lähi-ja luomuruoan käytön lisäämisen vaikutus hyvinvointiin. Hanke tulee toteuttamaan HAMK:n hoito-alan kanssa yhteistyössä opinnäytetyön suunnittelun ja ohjauksen. Opinnäytetyössä selvitetään tuoreen ja säilöntäaineettoman lähi- ja luomuruoan vaikutuksia ruokailutottumuksiin ja lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointiin. Opinnäytetyö syventää dokumentissa esitettyjä vaikutuksia sekä on myös osana dokumentin toteutuksessa.

5. Innovaatioiltapäivät. Hanke tulee järjestämään yhteistyötahojen kanssa useita innovaatiotapaamisia. Käytetään formaattia, jossa voidaan törmäyttää eri alojen asiantuntijoita, yrittäjiä, kehittäjiä ja tuottajia. Tarkoituksena on saavuttaa uusia toiminta- ja tuoteideoita, joita lähdetään hankkeen toimesta kokeilemaan käytäntöön. Tavoite on, että jokaisen tapahtuman jälkeen syntyy vähintään yksi kokeiluun päätyvä idea.