1. Lähi-ja luomuruoan käytön lisääminen julkiskeittiöissä sekä alueen yksityisissä ruokapalveluyrityksissä. Tavoitteena olisi saada vuoteen 2018 mennessä lähi- ja luomuruoan yhteiskäytöksi 30 % kaikista ruokahankinnoista. Seuranta toteutetaan yhteistyössä kuntasektorin sekä alueen ruokatuottajien kanssa. Tavoitteen toteutuminen mahdollistaa investoinnit jalostustoimintaan, joka tuo työtä ja tuloja alueelle. Luomutuotannon kysyntä lisää saatavuutta ja näin toteuttaa Luomuruokaohjelmaa.

2. Hävikin pienentäminen. Ruokahävikki syntyy osittain valmistuksen yhteydessä ja pääosin käyttämättä jääneestä ruoasta. Laadukkaiden lähi- ja luomuruokien käyttö on selvästi vähentänyt hävikkiä. Tämä hävikin pienentyminen on eettisesti oikea suunta, mutta biojätteiden määrän väheneminen on suuri taloudellinen etu, joka toteutuessaan vaikuttaa myös aterioiden kokonaishintaan. Tavoitteena on puolittaa kuntakeittiöiden hävikki ja saada huomattavat säästöt, jotka voidaan kohdentaa laadun parantamiseen. Seuranta tehdään seudun kuntien kanssa yhdessä. Tämä seurantamalli on jo käytössä osissa kuntia.

3. Lähi– ja luomuruoan käytön aluetaloudellisten vaikutuksien tietoisuuden lisääminen. Kohderyhmänä on luottamushenkilöt, viranhaltijat sekä ruoka-alan ammattilaiset. Pyrkimyksenä on saattaa toimitusketjun kaikki osapuolet yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jossa avoin vuorovaikutus on työkaluna. Hankkeen tavoitteena on luoda tiedonlisäystä eri toimijatahojen välillä niin, että syntyy luottamuksellinen ja realistinen todellisuuskuva. Tämän pohjalta voidaan viedä toimitusketjun kehittämishankkeita eteenpäin.

4. Luomu osaksi suurkeittiöiden arkea. Hanke tulee toteuttamaan alueen yritysten ja suurkeittiöiden kanssa kokeiluja luomuruoan saamisesta suurkeittiöihin. Alueen tuottajat ja jalostusyritykset ovat mukana kokeilussa. Kokeilut toteutetaan vuoden 2016 aikana. Kokeilut toteutetaan todennäköisesti ”Luomupäivinä” tai ”Luomuviikkoina”. Kokeiluiden tarkoituksena on selvittää luomutuotteiden saatavuus ja soveltuvuus nykyisiin prosesseihin ja toimitusketjuihin. Kokeilun aikana saadaan tietoa tuotteiden soveltuvuudesta suurkeittiöihin sekä kuluttajapalaute. Näiden kokemusten ja palautteen mukaan jatketaan kehitystyötä eteenpäin.

5. Lähiruokatukkutoiminnan verkoston luominen. Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Suomen alueelle lähiruokatukkutoimijoiden verkosto. Verkoston toiminta perustuu kaikilla alueilla alueen tuotteisiin sekä lyhyisiin toimitusketjuihin. Verkostossa toimijat saavat alueellisten kehityshankkeiden tulokset käyttöönsä, jolloin voidaan monistaa onnistuneita kokeiluita. Alueelliset toimijat ovat tietoisia toisten alueiden tuotteista ja resursseista. Tällä varmistetaan laaja tuotetarjonta sekä saatavuus.