resurssiviisaasti

Lounais-Hämeessä on tehty usean vuoden ajan töitä lähiruoan saatavuuden parantamiseksi. Mukana toimineet yritykset ovat olleet useassa ruokahankkeessa osallisena. Toimenpiteiden ja kehitysaihioiden saattaminen osaksi liiketoimintaa on jäänyt kesken usealta hankkeelta. Lukuisat kehitysideat, tuotekehitysaihiot ja logistiikkasuunnitelmat ovat jääneet kokeilematta pääosin yritysten resurssipuutteiden takia. Tämän seurauksena on syntynyt Lähiruoka-Akatemia ry, jonka tehtävänä on kehitysasioiden eteenpäin vieminen yhteistyössä yrityksien kanssa.

Lähiruoan ja luomuruoan saatavuuden parantaminen suurkeittiöihin ja ravintoloille on monitahoinen haaste. Paineet lähi- ja luomuruoan käytön lisäämiseksi julkisessa ruokahuollossa ovat selvät. Tahtotilan syntyminen on askel asian kehittämiselle, mutta todellinen haaste on saada toimitusketjut tehokkaiksi sekä ekologisesti kestävälle pohjalle. Alueellamme on otettu useassa kunnassa selkeitä askelia oikeaan suuntaan. Tämän kehitystyön jatkuminen nostaa lähi- ja luomuruoan käytön kansallisesti merkittävälle tasolle. Tämä tulee omalta osaltaan toteuttamaan alueemme strategisia tavoitteita. Hanke toteuttaa alueellisesti hallituksen Lähi- ja luomuruoka-ohjelmia.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat ensisijaisesti tuottajat, suurkeittiöt ja ravintolat. Kehityskokeilut tehdään ammattikentän tarpeiden mukaan. Kuluttajat, jotka käyttävät näitä palveluita ovat niiltä osin mukana kehitystyössä. Kehitystyön tarkoituksena on saada alueelle lisää alkutuotannon jalostamista sekä pienimuotoista elintarviketeollisuutta, joka myöhemmin voisi tarjota alueella tuotettuja tuotteita myös kuluttajille.

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma 

EU-osuus                                                                          43 476,06
Kansallinen osuus                                                           39 336,50
Kuntaraha toimintaryhmältä                                        20 701,88
Julkinen kokonaisrahoitus                                           103 514,05
Yksityinen, rahallinen osuus                                            3 502,00
Yksityinen, vastikkeeton työ                                            8 000,00

Kokonaisrahoitus                                                           115 016,05

Hanke rahoitetaan maaseuturahastosta ja rahoituspäätös on saatu Leader-toimintaryhmä LounaPlussa ry:ltä.