Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuudesta

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS  29.6.2016 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JULKISTEN ELINTARVIKE- JA RUOKAPALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTIPERUSTEISTA (YMPÄRISTÖMYÖNTEISET VILJELYTAVAT, ELINTARVIKETURVALLISUUTTA JA ELÄINTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TUOTANTO-OLOSUHTEET) Valtioneuvoston tavoite Julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteerejä koskevan Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on ohjeistaa julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluissa sellaisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on